Indkaldelse

 

 

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling mandag 24. april 2017 kl. 19.00 Holdes på Karens Minde, loftet

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsens regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg (af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant)
  6. Eventuelt

På valg er:
Jørgen Topp Lassen, Hubert Sandstrøm, Jannie Wulff, Jan Arnt, suppleant, Lise Schønberg Møller,  Søren (rød) Meyer, revisor, Torben Schade, revisorsuppleant.
Alle nævnte modtager genvalg; dog med undtagelse af formand Jørgen Topp Lassen & Lise Schønberg Møller.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 7 dage før, dvs. senest den 17. april 2017.

OBS
Efter generalforsamlingen vil Finn Reidl og Henning V. Lund fortælle lidt om deres kommende filmprojekt om Sydhavnen.

Med venlig hilsen
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv – KELA

Jørgen Topp Lassen, formand


Udbred kendskabet til Arkivet.