Konstituering


Efter foreningens generalforsamling torsdag 24. april 2017 kl. 19.00 konstituerede Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv sig som følger:

Bestyrelse

1 Henning Vig Lund, formand på valg 2019
2 Hubert Sandstrøm, næstformand på valg 2019
3 Jannie Wulff, kasserer på valg 2019
4 Torben Liebst på valg 2018
5 Finn Reidl   //udmeldt arkivet// 1. feb. 2018 på valg 2018

Suppleanter

1 Hasse Greis Persson på valg 2018
2 Jan Arnt, sekretær på valg 2018

Valg af revisorer og revisorsuppleant

1 Søren Meyer, Rødovre på valg 2018
2 Bjarne Weyhe på valg 2019
3 Jørn Vig Lund på valg 2018

KELA er medlem af SLAK

Sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger og Arkivet i Københavns Kommune.

Ved Generalforsamling i SLAK 15. april 2015 blev KELA repræsenteret ved:

  • Finn Reidl – suppleant i Bestyrelsen.
  • Jan Arnt – suppleant i Arkivudvalget.