Konstituering


Efter foreningens generalforsamling torsdag 24. april 2017 kl. 19.00 konstituerede Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv sig som følger:

Bestyrelse

1Henning Vig Lund, formandpå valg 2019
2Hubert Sandstrøm, næstformandpå valg 2019
3Jannie Wulff, kassererpå valg 2019
4Torben Liebstpå valg 2018
5Finn Reidl   //udmeldt arkivet// 1. feb. 2018på valg 2018

Suppleanter

1Hasse Greis Perssonpå valg 2018
2Jan Arnt, sekretærpå valg 2018

Valg af revisorer og revisorsuppleant

1Søren Meyer, Rødovrepå valg 2018
2Bjarne Weyhepå valg 2019
3Jørn Vig Lundpå valg 2018

KELA er medlem af SLAK

Sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger og Arkivet i Københavns Kommune.

Ved Generalforsamling i SLAK 15. april 2015 blev KELA repræsenteret ved:

  • Finn Reidl – suppleant i Bestyrelsen.
  • Jan Arnt – suppleant i Arkivudvalget.

Udbred kendskabet til Arkivet.