Beretning


Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 9. april 2018 (april 2017 til 9. april 2018)
Af Jan Arnt

Så nåede vi Generalforsamling nr. 32 for KELA.

Foreningen vokser

 • Vores medlemstal stiger stadig, og pr. 1. april 2018 har vi 160 medlemmer, hvoraf 103 har betalt.

Årets aktiviteter

 • Året har været præget af færre aktiviteter end de foregående 3-4 år. Men når man går ind på vores hjemmeside, opdager man alligevel, at KELA stadig er sprællevende.
 1. Historiske Dage (april 2017 og april 2018)
 • Begge år deltog vi i de Historiske Dage i Øksnehallen, hvor vi sammen med SLAK havde en stand, hvor vi viste gamle kort og billeder fra Sydhavnen.
 • Vi får talt med de andre foreninger og fortæller om Sydhavnens historie til dem, der besøger os. Vi kunne godt ønske os lidt flere gæster, da der er 10.000 i alt.
 • Vi sælger også bøger og hæfter, da medlemskontingent alene ikke kan dække KELAs udgifter.
 • Jannie, Karin, Hasse, Hubert og Jan passede KELAs stand.
 1. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
 • Lørdag 10. juni 2017 var en skare forventningsfulde mennesker fra KELA på udflugt til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. På parkeringspladsen foran museet bød vores super-sporvognsguide Torben Liebst velkommen, iført fuldt sporvognsuniformsudstyr.
 • Det blev naturligvis en vellykket rundvisning, og efter generalforsamlingen vil Torben Liebst underholde os med andre sporvognshistorier, ledsaget af billeder.
 1. Golden Days i Dansepavillonen (3. 9. 2017)
 • København fejrede i forbindelse med Golden Days, at det var 850 år siden, København officielt blev grundlagt.
 • Det gjorde vi også i Sydhavnen, selv om bydelen først blev indlemmet som en del af Københavns Kommune i 1901.
 • Naturligvis deltog KELA også, hvor vi i Dansepavillonen havde ophængt en kavalkade af billeder, hvor vi ville vise, hvordan vores bydel langsomt har udviklet sig fra et øde område med nogle få gårde o. 1800 og frem til den levende bydel, som Sydhavnen er i dag.
 • Ret mange så vores billeder, og en del KELA folk kom og havde en fin social eftermiddag.
 • Kulturhuset gentager succesen her lørdag 5. maj 2018.
 • Nu hedder det bare Forårsdage (Spring Days), og naturligvis er KELA inviteret. Vi er trods alt den ældste forening i Kulturhuset, da vi startede 4. maj 2001 samme dag som er KM officielle åbningsdato.
 1. Byvandring i karré 8 (28.9.2017)
 • Vi havde kun én byvandring i år, som Danmarks bedste snedker Jørn Vig Lund havde arrangeret, og veloplagt guidede os rundt i sin gamle gård, hvor han kunne fortælle mange sjove anekdoter.
 • Karré 8 ligger mellem KM Klausens Gade, Borgmester Christiansen Gade og Borgbjergsvej.
 • Der var o. 50 deltagere, hvilket var for mange, da en del gik og snakkede, fordi de ikke havde set hinanden i 50 år.
 • Selvfølgeligt skønt, men det kan de gøre bagefter, så fremover skal vi måske begrænse gårdvandringerne til max 30 deltagere?
 1. Sognepræst Per Ramsdal (DET GAMLE OG DET NYE SYDHAVN)
 • Den 11. okt. 2017 fortalte præsten fra Frederiksholm kirke om sit syn på det gamle og det nye Sydhavn.
 • Der kom ca. 50 tilhørere, der alle fik en super oplevelse.
 • Efter pausen fik vi et indblik i, hvordan den nye kirke på Teglholmen skal se ud og tankerne bag den nye kirke, som nærmest vil blive et flot kulturhus og vores gl. Frederiksholm vil blive en annekskirke, da alle aktiviteter flyttes ud i den nye bydel.
 • Sjælør og Bavnehøj kirker er også nedlagte!

——

 • Folk fra Ålborg Universitet filmede foredraget og interviewede os tilhørere for at høre vores mening og det nye Sydhavn contra det gamle.
 • Folk fra Nationalmuseet har i øvrigt været på vores arkiv, hvor vi har hjulpet dem med materiale om en bog, de skal skrive ang. nogle af Københavns kirker.
 1. Sommer og julefrokost
 • Vores sommerfrokost i juni, som blev holdt i Bådklubben SYD og vores julefrokost, som blev holdt her på Karens Minde, skal bare nævnes.
 • Vi var o. 70 deltagere begge dage, og som sædvanlig var det super hyggeligt og sjovt.
 1. Hjemmesiden og databasen
 • Hjemmesiden og Facebook-siden udbygges konstant. Gå ind og læs den, da der løbende lægges historier og oplysningen ind på siden.
 • Den seneste erindringshistorie, vi lagde ind, handlede om Rottekongen Cibrino, hvor hans datter Lizzie Christensen fortalte om sin far og lidt om deres liv i Sydhavnen.
 • Se mere på hjemmesiden om Lizzies fortælling og andre under menupunktet ”erindringer”.
 • Derudover bruger vi en masse tid på den manuelle arkivering og en masse tid til den digitale arkivering på hjemmesiden – og ikke mindst på den fælles database, så også eftertiden kan lære lidt om Sydhavnen og lokalhistorien.
 • Søren Sol, Karin Parker, Bjarne Weyhe er de helt store tovholdere i alt dette arbejde.
 • Bjarne Weesch med sin gode hukommelse er manden, man spør´, når Google ikke kan løse problemet.
 1. Sydhavnsfilm
 • Vi har fra Veluxfonden fået penge til at lave en film om Sydhavnen. Til dato er lavet en kort trailer og en del optagelser.
 • Finn Reidl, Henning Viig Lund og Hubert har lovet at færdiggøre filmen, men oplyser at den p.t. er på vågeblus.
 1. Splid i bestyrelsen
 • Den korte version er, at nogle i den gamle bestyrelse ønskede en mere lukket kultur end under den tidligere formand.
 • Der blev kun holdt få b-møder, og referater fra møder og breve blev ikke sendt, selv om man rykkede. Kemien mellem folk begyndte derfor at blive dårlig.
 • En forlod KELA, da han ikke kunne med formanden. En anden forlod KELA, da han ikke kunne med et par af de andre, og formanden Henning meddelte, at han på grund af ”det hele” ikke længere kunne se sig som formand.
 • Det hjalp – og siden har der været et par konstruktive b-møder med referater og udpegning af aktive personer, der gerne vil være en del af en ny mere åben og udvidet bestyrelse.
 • Hvem disse opstillede er, har I allerede kunnet læse i udsendte indkaldelse.
 1. Folk går bort.
 • Vores medlemsskare har nået en alder, hvor der løbende falder nogle bort. Nogle af dem hører vi slet ikke om – udover at kontingentet udebliver.
 • Men nogle hører vi om. Nemlig de aktive og dem, der jævnligt dukker op på arkivet.
 • En af disse var Gert Lutmann årgang 1946. Lille Gert, som vi kaldte ham allerede på Bavnehøj Skole.
 • En stilfærdig, afholdt person, som døde her i år efter adskillige års kamp mod kræften. Flere fra KELA deltog i begravelsen, hvor der blev spillet nogle af Kim Larsen smukke sange – og fældet en tåre.
 • Vi mistede en trofast ven – Æret være GERTs MINDE.
 1. Den faste stab
 • Indledningsvis skal jeg nævne, at ALLE i den faste stab gør et fantastisk arbejde. Men nogle er alligevel mere flittige, hvorfor jeg her især vil takke Søren Sol, Bjarne Weyhe, Jannie Wulff, Karin Parker og Bjarne Weesch.
 • En speciel tak til Jørgen Bøtcher for mange års flot arbejde. Desværre har han på grund af alder valgt at trække sig lidt tilbage, men møder indimellem stadig op.
 • Tak til alle jer, der også hjælper, som jeg ikke har fået nævnt.

Til sidst vil bestyrelsen opfordre jer til at hjælpe og komme med input til nye byvandringer og andre aktiviteter, så vi fortsat kan være en attraktiv forening.

Med disse ord takker jeg … og ordet er herefter frit.


Download bestyrelsens beretning i PDF format.


Udbred kendskabet til Arkivet.