Indkaldelse

 

 

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv

 

Generalforsamling 2018


Indkaldelse til generalforsamling mandag 9. april 2018 kl. 19.00
Holdes på Karens Minde, loftet

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent og tre stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsens regnskab.
  4. Indkomne forslag. (Forslag til revidering af KELAs vedtægter vedhæftes)
  5. Valg (af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant)
  6. Eventuelt

På valg er:
De bestyrelsesmedlemmer der er på valg, har forladt bestyrelsen hvorfor der næsten skal vælges en helt ny bestyrelse.
Den gamle bestyrelse indstiller at bestyrelsen udvides fra 5 til 7 medlemmer + 2 suppleanter.
Udover Jannie Wulff, som bliver siddende har følgende sagt ja til at lade sig opstille til bestyrelsen: Karin Parker, Søren Sol Meyer, Bjarne Weyhe, Jan Arnt, Bjarne Weesch og Hasse Greis Persson.
Følgende har sagt ja til at lade sig opstille som suppleanter: Torben Liebst og Søren Rød Meyer.
Derudover har Hubert Sandstrøm sagt ja til at lade sig opstille som revisor.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 7 dage før, dvs. senest den 2. april 2018.

OBS
Efter generalforsamlingen vil Torben Liebst fortælle lidt om Sydhavnen dengang sporvognene kørte her.

Med venlig hilsen
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv – KELA
Kasserer Jannie Wulff og sekretær Jan Arnt

Bilag vedhæftet


Udbred kendskabet til Arkivet.