Beretning


Bestyrelsens beretning 

ved generalforsamlingen den 28. september 2020
(for perioden 1.1.2019 til 31.12.2019)

Så nåede vi Generalforsamling nr. 34 for KELA. Stadigvæk med over 100 betalende medlemmer.

Enkelte har meldt sig ud på grund af alder eller manglende energi til at deltage, andre forlader helt denne Verden, og en af disse var Inge Larsen, som ofte besøgte os på Arkivet og deltog flittigt i vores arrangementer.
… Æret være hendes minde.

Arrangementer

Man kan læse meget mere på Arkivets hjemmeside under afholdte arrangementer i 2019, men her skal kort nævnes:

Marts – Historiske Dage i Øksnehallen
Maj – Udflugt til Stejlepladsen
August – Besøg hos Københavns Roklub
August – 2450 Markedsdag
Oktober – Besøg på Brandmuseet på Enghavevej
November – 50’er Rock på Loftet
December –  Julefrokost på Loftet

Sommer- og julefrokost

 • Vores sommerfrokost i juni i bådklubben SYD og vores julefrokost på Karens Minde var som sædvanlig vellykkede, hyggelige og nostalgiske. Vi var små 70 deltagere, hvorfor det kræver en del forberedelse – især med hensyn til julefrokosten.
 • Dem fra bestyrelsen, der har knoklet med julefrokosten har fremført, at det er et stort arbejde at forberede, gennemføre og afslutte – og er naturligvis glade for de hænder, der har hjulpet med til at gøre arrangementet til en succes. Vi kunne alligevel godt tænke os, at lidt flere meldte sig. Det vil også gøre, at vi alle kan nyde denne dag, og ikke blot er serveringspersonale.

Den faste arbejdsgruppe + hjemmeside

 • Rigtig mange er dagligt inde på vores hjemmeside. Ja, faktisk har vi haft over 3,6 mio. besøgende siden oprettelsen, hvilket er særdeles flot, som ingen af de øvrige københavnske arkiver kan matche.
 • Bestyrelsen har tidligere sendt servicebreve (nyhedsbreve). For at lette arbejdet har vi valgt fremover at udsende bestyrelsesmøde-referater som PDF-fil til medlemmerne.
 • Vores faste åbningstid for offentligheden er ændret til første mandag i måneden, mellem kl. 15 og 17.
 • Arbejdsgruppen har så mange opgaver (arkivering, kontorarbejde, digitalisering, hjemmeside, arrangementer, medlemsbreve, regnskaber etc.), at man allerede mødes ved 10-tiden, ligesom der også ofte bliver udført arkivarbejde om torsdagen. Den faste mandags-stab har været: Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Søren Rød Meyer, Søren Sol Meyer, Jannie Wulff, Karin Parker Andersen og Lizzie Christensen … og uden det arbejde de har udført, eksisterede KELA ikke som i dag.

Med hensyn til vores hjemmeside: Vi får rigtig mange besøg på vores hjemmeside, og dermed meget ros – og det kan vi takke Søren Sol Meyer for. Søren har i år valgt at træde ud arbejdsgruppe og bestyrelse – idet han føler, at lysten til Arkivarbejde har forladt ham. Han vil fortsat hjælpe rent teknisk med hjemmesiden, og vi håber alle, at Søren på et tidspunkt vender tilbage, når han ikke kan undvære os længere. En stor tak for det store arbejde, du allerede har udført, Søren!

Den samme store tak skal også tildeles Jan Arnt. Jan har udført et kæmpe arbejde som sekretær og med at stable arrangementer på benene. Desuden har Jan skrevet tekst og fundet billeder til mange af de historier, man kan finde på hjemmesiden om Sydhavnen. Jan har også valgt at træde ud af bestyrelsen – for at hellige sig sin virksomhed og alle de andre interesser, han har. Jan vil dog fortsat arbejde for Arkivet. En stor tak til Jan Arnt.

Bjarne Weyhe – du har også udført et stort arbejde m.h.t. ajourføring af alle de skolebilleder m.v., vi modtager på arkivet. Tak for det, Bjarne.

Her vil jeg også nævne Jannie – vores kasserer. Det er hende, der har styr på finanserne (siger hun), så meget, at Sammenslutningen af Lokale Arkiver i København har bedt hende om at være Service-Sussie for deres kasserer. Jannie styrer hårdt og godt ind- og udbetalinger. Indbetalinger godt – og udbetalinger hårdt. Jannie deltager også i møder SLAK-regi.

Bjarne Weesch er morgenkaffe-brygger, organisator af vores lokale fjern-arkiv, og samtidig repræsentant for vores Arkiv i SLAK – og deltager i alle møderne i det regi. Bjarne er også et uundværligt bestyrelsesmedlem og en stor hukommelses-database for os andre.

Hasse G. Persson skal naturligvis også have en tak for den interesse og det arbejde, han har kastet sig ud i under kyndig vejledning af tidligere bibliotekar, Merete Carstens fra Valby Lokalhistoriske Arkiv. Hun har givet Hasse og os andre et nyt syn på, hvordan ordentligt arkivarbejde udføres. Puh-ha – vi er bagud!
Merete vil modtage en købmandskurv for sit store arbejde hos og for os, men står stadig til rådighed.

Heinrich har beriget arkivet med sit arbejde og især de digitale arbejdsgange. Han har bl.a. stået for digitale udsendelser til medlemmerne. Det overtager Hasse nu. Heinrich har besluttet at stoppe med at arbejde for Arkivet. Tak for dit ihærdige arbejde med mail og IT for vores medlemmer, Heinrich.

Karin Parker Andersen har ligeledes været fokuseret med at digitalisere billeder og artikler, som derefter har lagt i Arkiv-databasen. Det er ligeledes et stort arbejde – flot udført af Karin. Karin har valgt at opsige sit samarbejde med Arkivet.

Og – søde Lizzy – dig kan vi slet ikke undvære! Alene din tilstedeværelse gør os glade. Og så får vi vasket op! Tak fordi du – trods mobning fra formanden stadig har lyst til at være iblandt os.

Som rosinen i pølseenden skal jeg jo også nævne mig selv. Jeg har forsøgt at samle trådene til den øvrige bestyrelse i det store uegennyttige arbejde, som bliver udført på Arkivets lokalitet.

 • Ud over den faste arbejdsgruppe, som udfører det lokalhistoriske arbejde (inkl. betjening af gæster) kommer der på vores åbningsdag også medlemmer for at sludre – og få en kop kaffe. Det er vi glade for, men da vores lokale er meget lille, skaber det nogle gange problemer og desværre også nogle utilsigtede hændelser. Dem, der skal udføre arkivarbejde har vanskeligt ved at koncentrere sig, ligesom man ikke kan give en ordentlig betjening af dem, der kommer for at levere arkivalier eller søger lokalhistoriske oplysninger.
 • Udefra kommende personer/gæster skal ikke føle sig utrygge og uvelkomne, når de kommer ind i vores lille rum, hvor nogle af vores besøgende medlemmer ikke er flinke til at hilse på de nye. Gæster går derfor alt for hurtigt igen – og kommer sjældent tilbage, hvis de ikke har haft en god oplevelse hos os.
 • Bestyrelsen arbejder på at finde en form, hvor vi kan tage bedre vare på besøgende, som evt. kunne vise sig at blive nye medlemmer (som vi altid har brug for), ligesom vi gerne ser, at flere end ”de sædvanlige” kommer forbi Arkivet. Vi kan i tilfælde af større besøg reservere Loftet, hvis vi bliver for mange.
 • Vi kan også forestille os en løsning, hvor vi en gang imellem laver nogle medlemsmøder (dag eller aften) – for at hygge, fortælle røverhistorier og evt. se gamle filmklip/lysbilleder, eller blot diskutere et udvalgt emne. Vi modtager meget gerne idéer og forslag fra vore interesserede medlemmer. Hvis nogle medlemmer vil stå for det praktiske ved sådanne arrangementer, er det bare om at melde sig.

Aktuelt om fremtiden

 • Bestyrelsen har planlagt flere spændende arrangementer for efteråret 2020, som I allerede har fået en medlemsmail om, og som man i øvrigt kan læse mere om på hjemmesiden under menuen ”Kommende arrangementer”.
 • Det er vores håb, at et eller flere engagerede medlemmer har forslag til nye arrangementer fremover.
 • Vi hører også gerne, hvad I synes om de udsendte medlemsbreve.

Vi modtager gerne kritik af bestyrelsens arbejde, og forslag til forbedringer af dette.

Om 2020

 • Selv om Covid19 aflyste den traditionsrige sommerfrokost i juni, skal vi have planlagt julefrokosten i december. Bestyrelsen ønsker ikke selv at udføre hele arrangementet, hvorfor vi efterlyser hjælpere. Vi har de sædvanlige dejlige hjælpere, men kan godt bruge lidt flere frivillige hænder – før, under og efter julefrokosten. Henvend dig til bestyrelsen med forslag til, hvordan du kan hjælpe.

Søren Rød Meyer, fmd.

Udbred kendskabet til Arkivet.