Indkaldelse

KONGENS ENGHAVE LOKALHISTORISKE ARKIVGeneralforsamling mandag 28. september 2020 kl. 19.00

på Karens Minde Kulturhus, loftet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent og tre stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt

På valg er:
Formand Søren (Rød) Meyer – bestyrelsesmedlem Bjarne Weesch – revisor Per Gustafsson og revisorsuppleant Henning Vig Lund. Alle er villige til genvalg.

Bestyrelsesmedlem og sekretær Jan Arnt – bestyrelsesmedlem Søren Sol Meyer – suppleant Karin Parker Andersen – suppleant Heinrich Nielsen. Ingen ønsker genvalg.
Bjarne Weyhe, Jannie Wulff og Hasse G. Persson er på valg i 2021.

Generalforsamlingen er åben for alle, men kun medlemmer af KELA som ikke er i restance, kan stemme.

OBS: Efter generalforsamlingen vil Hasse G. Persson stå for en let Sydhavns-quiz.

Med venlig hilsen Søren (Rød) Meyer, fmd.

Ps. Gældende anbefalinger og retningslinjer vedr. Covid-19 vil blive
        overholdt.
        På tidspunktet for denne indkaldelse vil der kun være tilladt
        adgang for højst 75 siddende personer i alt på Loftet.

Udbred kendskabet til Arkivet.