Beretning

Formandens beretning 

ved generalforsamlingen den 27. september 2021

Så nåede vi Generalforsamling nr. 35 for KELA. Stadigvæk med omkring 100 betalende medlemmer. Vi vælger at tillægge Covid-19 skylden for manglende indbetalinger af kontingent. Lad os i denne forbindelse huske på at anbefale os selv til alle dem vi kender, som har et tilknytningsforhold til Arkivets område – ligesom at vi f.eks. er til stede sidste fredag i januar ved Ellebjerg skoles årlige fødselsdag, hvor tidligere elever mødes. Bavnehøj skole har ligeledes en årlig gensyns-dag, hvor man kan promovere KELA.
Enkelte har meldt sig ud på grund af alder eller andet, andre har forladt denne Verden: Jan Kjær deltog ivrigt i vores arrangementer, senest til vores julefrokost i 2019. Vi måtte ligeledes, i 2020, tage afsked med et mangeårigt medlem, Torben Liebst – medlem nr. 34 (ding-ding). Mange husker især Torben som julemand, som også var forhenværende dansklærer. Både Jan og Torben var rare mennesker.

Æret være deres minde.

Hvad har vi haft af Arrangementer siden seneste Generalforsamling?
Her skal opremses de planlagte, gennemførte – og aflyste, som jo har været under indflydelse af Covid-19:

Januar – Morten Madøre – gennemført
Februar – Strejkedrengene – gennemført

– Efter indførelse af Corona-restriktioner:
Marts – Historiske Dage i Øksnehallen – aflyst
April – Generalforsamlingen udsat til september
Maj – Sommerfrokost – aflyst
September – Eksternt foredrag og middag i Restaurant Tutten i Sejlforeningen ”Mellemfortet” – aflyst, men Generalforsamlingen blev gennemført. Her foreslog Lise Møller at vi kontaktede tidl. chefpolitiinspektør Per Larsen til et foredrag, hvilket bestyrelsen gjorde – men foredragsholderen kunne vi ikke honorere som ønsket

Under en lille genåbning – Vellykket ”Kirkegårdsvandring” på Vestre Kirkegård med 17 deltagere, forestået af kirkegårdsvejleder Stine Helweg
Oktober – Fællessang med Strejkedrengene – aflyst
November – Foredrag af Brian Lentz fra SydhavnsCompagniet – aflyst
December – Julefrokosten aflyst

På hjemmesiden kan man nu se de planlagte arrangementer for res-ten af året, som vi håber at kunne gennemføre.

Af ikke-festlige arrangementer vil jeg nævne:
Den faste arbejdsgruppe + hjemmeside

  • Arbejdsgruppen mødes hver mandag ved 10-tiden og ofte går hjem efter 5-7 timer, og består af:
    Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Jannie Wulff, Hasse Persson, Lizzie Christensen og mig selv – som alle udfører et betydeligt arbejde til gavn for Arkivet.
  • Rigtig mange er dagligt inde på vores hjemmeside, så det kan vi jo glæde os over.

Bjarne Weyhe arbejder med ajourføring af skolebilleder og vedhæfter elevnavne på hjemmesiden.
Bjarne Weesch er repræsentant for vores Lokalarkiv i SLAK, og deltager i møderne i det regi – og er en stor hukommelses-database for os alle.
Søren Sol er trådt ud arbejdsgruppe og bestyrelse, men supporterer stadig formanden m.h.t. hjemmesiden.
Hasse Persson er vores interne hoffotograf, og følger udviklingen i hele Kgs. Enghave og tilfører Arkivet aktualitet.
Jannie Wulff er vores kasserer, og SLAK (Sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger og Arkiver i Københavns Kommune) har stadig tiltro til hendes evner som talbehandler.
Revisor Per Gustafsson udfører et kæmpe arbejde med at revidere regnskabet!
Lizzie Christensen vedligeholder arkivmapper, vasker op og vasker vore viskestykker. Dejligt, at du stadig har humør, lyst og energi.
Revisor suppleant Henning Vig Lund har valgt at nedlægge sit mandat.
Jeg forsøger selv – af bedste evne – at samle trådene i Lokalarkivet.

Vi har på grund af plads-knaphed ved mandags-medlemsmøder på Arkivet reserveret Loftet kl. 1500-1700 resten af året, og overholder naturligvis her aktuelle Corona-restriktioner.

Fremtiden
Vi håber, at vore engagerede medlemmer har forslag til nye arrangementer fremover.
Selv om vi måtte aflyse den traditionsrige sommerfrokost i juni, skal vi have planlagt den længe ventede julefrokost i december: Bestyrelsen efterlyser hermed hjælpere til arrangementet – især under selve frokosten: Vi er alle sammen værter denne dag.
De, som tidligere har knoklet med julefrokosten har fremført, at det er et stort arbejde at forberede, afvikle og afslutte – og vi er naturligvis glade for de hænder, der har hjulpet med til at gøre arrangementet til en succes. Men vi kunne godt tænke os, at man ikke ankommer for tidligt. Det vil gøre, at de frivillige hjælpere bedre kan komme til at forberede frokosten. (Julefrokosten er planlagt fra kl. 13:00 til 17:00).

Vi hører også gerne jeres mening om de udsendte medlemsmails, og modtager gerne konstruktiv kritik af bestyrelsens arbejde.

Og det var så slut på beretningen.
Søren Rød Meyer, fmd.

Udbred kendskabet til Arkivet.