Beretning

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv 


Generalforsamlingen mandag den 19. september 2022
(perioden 27.9.2021 til 19.9.2022)

Så nåede vi Generalforsamling nr. 36 for KELA – med omkring 90 betalende medlemmer i 2022.
Enkelte har meldt sig ud på grund af alder eller andet – andre har glemt at betale for medlemskab.

Hvad har vi haft af Arrangementer?
Man kan læse mere på Arkivets hjemmeside under afholdte arrangementer siden sidste GF i 2021, men her skal kort opremses:

 1. september startede vi op på Arkivet med første offentlige åbningsdag
 2. september afholdt vi endnu en gang forskudt generalforsamling
 3. oktober de underholdende ”Strejkedrenge” gæstede os endnu en gang
 4. november Brian Lentz fra Sydhavnskompagniet måtte aflyse et arrangement, men henviste os til
  John Andersen, som fortalte levende om Sydhavnens udvikling siden 70’erne

6. december årsafslutning med Julefrokost.
De fra bestyrelsen, der har knoklet med julefrokosten, har fremført, at det er et stort arbejde at forberede, gennemføre og afslutte – og er naturligvis glade for alle de hænder, der har hjulpet til og gjort arrangementet til en succes.

Fra nytår 2022 var Arkivet præget af Corona og formandens indlæggelser og bestyrelsesmedlemmers fravær, dog var et medlemsarrangement den 13. juni fra 1400 til 1700 umiddelbart inden sommerferien velbesøgt!

Af ikke-festlige arrangementer i 2021 vil jeg nævne:

 • Rigtig mange er dagligt inde på vores hjemmeside, og vi har nu rundet over 1.000.000 besøg. Det – og vedligeholdelsen – kan vi stadig takke skaberen Søren Meyer Solrød for. (lad os give ham en hånd)
 • Vores faste åbningstid for offentligheden er uændret 2 timer hver 1. mandag i måneden, fra kl. 15-17.
 • Arbejdsgruppen med opgaver som arkivering, kontorarbejde, digitalisering, hjemmeside, besvarelse af henvendelser, arrangementer, medlemsbreve, regnskaber osv.
  Den ”faste” mandags-stab har været: Jannie Wulff, Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Lizzie Christensen, Hasse Persson og undertegnede … og uden det frivillige arbejde der udføres dér, eksisterede KELA ikke.

— o —

Fortiden og fremtiden

 • Vi havde planlagt flere medlemsarrangementer i 2021 og 2022, som vi på gr. af Covid-19 måtte droppe, men nu skal der allerede til at planlægges nye.
 • Det er vores håb, at vores engagerede medlemmer også har forslag til arrangementer fremover.
 • Vi måtte desværre aflyse den traditionsrige sommerfrokost i 2022, men håber så, at den populære julefrokost i december vil blive det sædvanlige tilløbsstykke.

Til sidst:

 • Bestyrelsen modtager gerne idéer og forslag til arrangementer samt kritik af sit arbejde – og især forslag til forbedringer af dette.

Søren Rød Meyer, fmd.


Udbred kendskabet til Arkivet.