Indkaldelse


Indkaldelse til generalforsamling.

mandag 22. april 2024 kl. 1900
På Karens Minde, loftet

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne Forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

På valg er i år.
Formanden:                              
Per Skadhauge modtager genvalg
Kasserer:                                    
Eva Pedersen er ikke på valg
3 ordinære medlemmer:   
Bjarne Weyhe modtager genvalg.
Der skal vælges et nyt medlem i stedet for Bjarne Petersen
Søren Sol Meyer er ikke på valg
2 suppleanter:                         
Lizzie Christensen modtager genvalg
1 revisor:                                    
Hanne Angermann modtager genvalg
1 revisor suppleant , vælges hvert år:
Karsten Wenneberg modtager ikke genvalg

Begrundede forslag skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før den årlige ordinære general­forsamling, dvs. senest 8. april.

Regnskabet vil være fremlagt ved generalforsamlingen.
Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent inden 1. april forud for den årlige ordinære generalforsamling, som afholdes i april måned.

Har du ikke betalt for medlemskab 2024, kan du indbetale 150, kr.- til vores konto:
Arbejdernes Landsbank, Konto-nr. 5371-0242951.
Husk dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

M.v.h. bestyrelsen

Udbred kendskabet til Arkivet.