Bavnehøj_Skole_1980_8v

Bavnehøj Skole 1980 8v

Klasselærer: Søren Jacobsen.

Forrest f.v.: – Jesper Christensen – Lene Nygaard – Annette Madsen – JJ Ermark – Henrik Horst.

Anden rk. f.v.: – Bettina Hamann – Torben Sørensen – Jon Hansen – Trine Jacobsen – Jens Peteren – Per Larsen – lærer Søren Jacobsen.
Bagerst f.v.: Michael Hansen – x – Henrik Mortensen – Annette Klyhn Orkild – Susanne Hansen.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar