1969-thumb.aspskfodbld[1]

1969-Bavnehøj skolefodbold

Forrest tv: – x – x midten tv: – Kim Kikkenborg bagerst tv: – x – Ivan NN-sen – x – x – Flemming Mingo Larsen – Per Hesler Hansen – NN Skov Larsen.

Skriv et svar