1956-57-Boserup Lejrskole 3. klasse på ophold

1956-57-Boserup Lejrskole 3. klasse på ophold

3. klasse på lejrskoleophold med klasselærer Poul Kristensen.
Forrest f.v.: – Lis NN – Marianne Juul Hansen.
2. rk. f.v.: – Birthe NN – Margit NN – Solveig Haubech – Manja Hansen – Elsebeth NN – Daysi NN – x – x – Lone NN.
3. rk. f.v.: – Poul Kristensen – Lise NN – x – Berith NN – Ruth NN – x – Rosa NN – Kirsten NN – Kathe Deleuran – -Annette NN – Marianne NN.
Bagerst f.v.: – Judith NN – Vita NN – Vera NN.
Giver: Manja Hansen ad Facebook 31/10 2014 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar