48bvnhj1u-950-1[1]

Bavnehøj Skole 1950-1u

Klasselærer: Henrik Jespersen. Forrest ve. Poul Sass – Ole Gjerløv – Leif Theisen – Per Holst. Rk. 2 ve. x – x – x – Else Kondorm – x – Inger Petersen – x -Hanne Gram Christensen. Rk 3 ve. Per Dani Larsen – Kirsten Engqvist gift Rosenkilde – x -x – Agnete – x – Kirsten Sannom Rasmussen. Bagerste rk. ve.: Henrik Jespersen – x – Jørgen Ulrich Pedersen-Bøje – x – x – x – Allan Møller Hansen – Vagn Brevadt – Jørgen Beruth Petersen. (tekstuddr. af Leif Theisen på Facebook).

Udbred kendskabet til Arkivet.