49bvnhj1v950-2[1]

Bavnehøj Skole 1950-1v

Klasselærer: – Maren Skjærbæk Olsen På billedet forr.tv: – x – x – Ole Schmidt Hansen – x . 2.forr.tv: – Bente Bryde – Karin Mikkelsen – Lene Johansson – Dorrit Pedersen – Ninna Jensen – Hanne Dragsby – Hanne Fog – Grethe Rasmussen. 2.bag.tv: – Aage Johansen – Jette Christensen – Birthe Andersen – Lone Fuchs – Anne-Lise Johansen – Kirsten Rasmussen – Poul Lund. bag.tv: – læreren – x – Erik Svendsen – Gert Job – Lasse Jensen? – x – Lasse Brovad? – x – Jørgen Hansen. Øvrige elever, ikke placeret: – Ingrid Abrahamsen – Sonja Christiansen – Lisa Nilsson – Jette Sørensen – Tove Sørensen – Arne Johansen – Preben Müller – John Nielsen – Niels Nielsen – Per Rasmussen – Benny Thorgils. Giver: Lone Fuchs g. Wredstrøm – pr. 26/4 2010 Giveren: Lone Wredstrøm – pr. 26/4 2010.

Udbred kendskabet til Arkivet.