53bvnhj950-1ae-4[1]

Bavnehøj Skole 1950-1æ

Klasselærer Christian Berg Olesen. Forrest tv.: Per Risbo Hansen – Bent Pedersen – Teddy Brok – Holger Rønnow Jensen. 2. rk.tv.: Lis Steffensen gift Christensen – Anni Hølser ell. Jørgensen? – Grethe Ewald – Marianne Koltz – Käte Vest – Elin Andersen – Alice Jansson – Laila Schött. 3. rk.tv.: – Ingelise Larsen – Lisa Pedersen – Gurli Nielsen – Inger Solvig – Jette Larsen – Anni Hølser ell. Jørgensen? – Steen Sørensen. Bagerst tv.: – Jørgen Petersen – Tonny Madsen – Rene Jensen hedder nu Tranemose – Finn Johannesen – Elo Christiansen – Steen Møller – Jørgen Andreasen – Allan Brok. Giver Rene Tranemose. Redigeret 23/2 2011 ved Lis Christensen/15/11 2011 ved Holger Rønnow Bjarne Weyhe.

Udbred kendskabet til Arkivet.