56bvnhj1x951-1[1]

Bavnehøj Skole 1951-1x

Klasselærer: Hans Poulsen.
Forrest f.v.: – John Christiansen – Henning Vagn Petersen – x – Lars NN. Anden rk. f.v.: Berit Rosentrætter – Steen NN – Jytte NN – Søren Henriksen – Annette NN – x . Margot Petersen – x – Kate Hendriksen – Bodil Kristensen. 3. rk. f.v.: – x – x – Jeanne NN – x – Bodil NN – Ingrid NN – Peter NN – Inger Løth Hansen – x – Viggo NN. Bagerste rk. f.v.: – Lærer Hans Poulsen – Svend NN Karen NN – Birgit Gårdslev – John Nielsen – Lis NN – Allan NN – John NN – Ole Olsen – Tonny Jensen.
Leveret af Henning Vagn Petersen.

Udbred kendskabet til Arkivet.