Scan_20170531 (3)

Bavnehøj Skole 1951 4B

Klasselærer: Elith Thoustrup Jørgensen.

Forrest f.v.: – Leif NN – Kurt Christiansen – x -Kaj NN.
Anden rk. f.v.: – Freddy Nielsen – Finn – Freddy Christensen – Ivan Svendsen – Kaj Lolk – Kurt – Bjarne Parbst – Villy – x – Ole Christoffersen.
Tredje rk. f.v.: – x – Benny NN – Vagn NN – Anker Hansen – Leif Bille – Erik Steffensen – Ervin NN – Kalle NN – Peter.
Bagerst f.v.: – Torben Schade – Flemming NN – Kurt NN – Bent Hougård – Kjeld Viedemann – Otto NN – x – Jørgen NN – Per.
Giver: Freddy Christensen ad mail 12/9 2016. Redigeret 31/5 2017 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar