bvnhj1957-5A

Bavnehøj Skole 1957-5A

Klasselærer: Børge Larsen Forrest tv.: – Bo Kristensen – Per Hindsgård – Jørgen Halvorsen – John Nielsen – Ole Carlsen – Jan Frederiksen – John Jelhof – Bent Lindegaard – Poul Sandstrøm. 2. rk.tv.: – Egon Brandt – John Nielsen – Klaus Kirkensgaard – Gert Brovad – Eivind Aunsmark – Poul Gindersgård – Steen Guttknecht – Flemming Jakobsen – Helge Nielsen – Vagn Simonsen – Bent Rindholm. Bagerst tv.: Søren Pedersen – Kurt Kristensen – Gert Stougaard – Ole Blume Nielsen – Benny Kastrup Hansen – Jens Sannom (Rasmussen) – Finn Hansen – Poul Eisø – Gert Luthmann (Nielsen)(giveren) – Børge Larsen (tekstuddr. på Facebook 2009/15/02-2011)

Udbred kendskabet til Arkivet.