Scan_20170531 (4)

Bavnehøj Skole 1952 5B

Klasselærer: Elith Thoustrup Jørgensen.

Forrest f.v.: – Kurt Christiansen – Kalle – Freddy Nielsen – Torben Schade – Finn Malling.

Anden rk. f.v.: – x – Ivan Svendsen – Kaj Lolk – Leif NN – Villy NN – Kaj NN – Finn NN – Bjarne Parbst.
Tredie rk. f.v.: – Benny – Anker Hansen – Per – Jørgen – x – Otto – x – Freddy Christensen.
Bagerst f.v.: – Peter – Erik Steffensen – Vagn – Kurt – Flemming – Leif Bille – Ervin – x – Elith Thoustrup Jørgensen.

Giver: – Freddy Christensen ad mail 12/9 2016. Redigeret 31/5 2017 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar