1954 Bavnehøj med regnelærer Erik Bang

1954 4x med regnelærer Erik Bang

Klasselærer Erik Bang. Klassens elever samlet om klasselæreren ved katedret. Blandt eleverne Henning Vagn Petersen øverst nr. 2 fra venstre. Giver Henning Vagn Petersen 24/1 2011 af Facebook Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.