bvnhjafgang951-2[1]

1951-Bavnehøj Skole
Afgangsfest.

Billedet øverst fra venstre: Svend Hansen, Ruth Carlsson, Aage Lindblom, Ove Kilvig Nielsen, Albin Jensen( hjemme og i gården kaldet Ole),Hanne Jørgensen, Kjeld Dithmar Siddende fra venstre: Tut, der vist nok hed Anne- Lise Jensen, Knud Rasmussen, Mimi Olsen( siddende på gulvet), Ulla Jeppesen, Anni Trasborg.

Udbred kendskabet til Arkivet.