Bavnehøj Skole lærerstab 31-10-1952

Inspektør Hans Axel Nielsens afsked. Lærerne tegnet og fotograferet af hhv. lærerne Kai Ewald Andersen og Urban Gaspari.

Siddende forrest tv.: – Elith Thoustrup Jørgensen – Magda Poulsen – Ane Gjedsig Jensen? – Jørgen Ketelsen – Christian Berg Olesen – Jakob Nygaard Petersen. Siddende i anden rk.tv.: – Kai Ewald Andersen – Aage Rasmussen – Jørgen Lund – Siri Lagoni – Børge Larsen – inspektør Hans Axel Nielsen – Else Thybjerg – Gerda Holm – Jens Alfred Larsen – Urban Gaspari – Asta Nielsen. Stående anden rk. bagerst tv.: – viceinspektrice Minna Holm – Marie Lyhne – Torben Strange-Andersen – Maren Skjærbæk Olesen – Hans Poulsen – Peter Foersom – Vera Jensen – Henning Christiansen – Gudrun Plovgaard – Karen Jensen – Kamma Skøtt – Inger Ellehammer – Margrethe Mathiesen – Henrik Jespersen – Margrethe Olsen – viceinspektør Steen Peitersen – Rud Bjerregaard – Poul Victor Pedersen – Kaj Ebert – Leif Vidøe. Bagerst tv.: – Maria Rasmussen – Annelise Rasmussen – Ellen Wissenberg – Inge Hansen – Olga Nielsen – Verner Helbo Andreassen – K.E. Klarskov Andersen – Jørgen Rasmussen – Charlotte Knudsen – A. Knudsen – Margrethe Vilhelmine Colding – Grethe Friis – Kirsten Jensen – Holger Munck – Arne Blum – Erik Bang.

Udbred kendskabet til Arkivet.