Bavnehøj Skole 1974 I.u.

Bavnehøj Skole 1974 Iu

Klasselærer: Jytte Bagger. Nederst: – Jan Holmer – Ann-Marie Jensen – Leif Richter – Michael Jensen – Tommy Josephsen. Midten: Bo Planck Møller – Lene Wolf gift Vork – Sussie Thornholm – (Susan) Lykke Petersen – Susanne Jagd – Bente Broe – lærer Jytte Bagger. Bagerst f.v.: – Rene Kristiansen – Henrik Lyngholt Larsen – Yvonne Fuglsang – Birgit Andersen – Berith Tina Hansen – Britta NN – Rene Pedersen – Flemming Nørgaard Mortensen – Astrid Kjeldgaard nu Juhl Jensen – Ib Nielsen.
Giver: Rene Pedersen ad Facebook 4/12 2011. Navne Lene Vork ad Facebook 2/2 2014 Bjarne Weyhe.