Bavnehøj 1949 IVA

Bavnehøj Skole 1949 IVA

Klasselærer: Peter Foersom- Forrest f.v.: – Knud Rasmussen – Erling Hansen – Ove Nielsen – Benny Møbius – Ole Vagn Olesenx – Jørgen Flemming Nielsen – Bernt Rohde. Anden rk.f.v.: – Svend Hansen – Albin Gibhardt Jensen – Hans Chr. Møller Petersen – Frede Brix Jørgensen – Aage Lindblom – lærer Peter Foersom. Bagerst f.v.: – Aksel Thomsen – Erik Panum – Mogens Höyer Jensen – Jørgen Bøcher – Erik Bent Christensen. Giver: Jørgen Bøcher pr. 12/3 2012 + nyt foto pr. 16/4 2012 (gtopp-red.)

Udbred kendskabet til Arkivet.