Bavnehøj skole 1957-58 – IV.mellem.

Bavnehøj skole 1957-58 – IV.mellem.

Klasselærer: – Tage Drejer. På billedet. forr.tv: – Bent Rasmussen – Arne Runge – Finn Christensen – Poul Dithmar – John Chr. Kassinger – Preben Olsen – Bjarne Carlsen. midttv: – Jan Christensen – Willy Olsen – Mogens Pedersen – Jørn Olsen – Jørgen Lamborg – Ole Rasmussen – Jørn Jensen – Tommy Bech – læreren. bag.tv: – Ove Sørensen – Erling Wandahl – Finn Rudaizky – Leif Sørensen – Ole Boysen – Gert Hansen – Leif Christensen. Giver og tekst: – John Christian Kassinger – pr. 25/10 2010 og 7/1 2011 Tommy Bech

Udbred kendskabet til Arkivet.