Bavnehøj Skole 1950 Real

Bavnehøj Skole 1950-51 Realklasse

Klasselærer: Inge Hansen. Forrest f.v.: – Klasselærer Inge Hansen – Rita Jensen – Kirsten Andreasen – Annelise “Tut” Jensen – Kirsten “Møs” Johansen – Ulla Jeppesen – Mimi Olsen – Ove Kildvig Nielsen – Flemming Nielsen. Anden rk.f.v.: – Mogen Høyer – Anni Trasborg – Clara Neuss Hansen – Hanne Jørgensen – Bente Pedersen – Elna Borregaard Jensen – Benny Moebius – Knud Rasmussen – Hans Chr. Møller Pedersen. Bagerste rk.f.v.: – Kirsten Colding – Ove Olesen – Svend Hansen – Kjeld Dithmar – Albin “Ole” Jensen – Poul Wilson Larsen – Bent Rodhe – Erling Hansen. Giver: Ulla Sørensen 7/1 2009 Gert Topp. Redigeret 10/11 2011 Bjarne Weyhe