Bavnehøj Skole 1960 Real

Bavnehøj Skole 1960-61 Real A

Klasselærer: Peter Foersom.
Forr.tv: René Langhoff – Bjarne Weyhe Andersen – Niels Fischer – Per Larsen – Søren Rosenkilde Nielsen – Bjarne Brandstrup Jonson – Benny Palfelt – Kjeld Jensen nu Egede. Midt.tv: – Jens Justesen – Egon Friis – Benny Frantsen – Kjeld Grandahl – John Madsen – Bruno Cristensen. Bagerst tv: – Jørn Kristensen – Bent Jørgensen – Anker Steen Sørensen – Bertel Kalleshave. (gående i baggrunden tv: – x – Lone Hansen – Lene NN-sen – Jette Vibeke Pedersen nu Kristiansen – x ) (Giver: Bjarne Weyhe pr. febr.2010)

Udbred kendskabet til Arkivet.