36ellebj1958-5æ

Ellebjerg skole 1958 5æ

Klasselærer: – Herluf “Huddi” Madsen. forr.tv: – Alex Petersen – Erik Vendelbo Pedersen – Sten Hansen – Jens Poulsen – Henning Nielsen – Henning Mikkelsen – Otto Røsæg. 2.forr.tv: – Ingrid NN – Sonja Pedersen – Lisbeth Graversen – Vibeke Hansen – Lillian Elisabeth Frederiksen nu Riber – Hanne Nielsen. 3.rk. f.v.: – Hasse Jensen – Lene Pedersen – Jette Andersson – Åse Smidt – Gurli NN – Lene Frederiksen – Marianne Gustavsen. bag.tv: – Erik Sørensen – Ole Jørgensen – Jørgen Birkemose – Frank Andersson – Søren NN – John NN – Niels Gudme Rasmussen – Hans Fjeldsø – Johnny NN – Lars Kols Andersen – Henning Vitus Koldbech Pedersen – lærer Herluf Madsen. Giveren: – Alex Pedersen på Facebook – pr. 28/2 2011. Også tilføjet pr. 18/1 2012 af gtopp.

Udbred kendskabet til Arkivet.