Ellebjerg1954-1æ

Ellebjerg skole 1953-54 1ø

Klasselærer: Preben Ejler Skerra.

På billedet forr.tv: – Erling NN – x – x – Claus- Svend-Erik -Verner – Søren – Ebbe Topp. 2. rk.f.v.: – Anne Marie R – Britta -Ingelise – Annemarie L – Kirsten NN – Tonni Jørgensen – Lene-Marie – Grethe NN(eller Laila) – Hanne Lindblad. 3. rk.f.v.: – Majbritt – Doris – Tove Hageltorn – Hanne E – Karin NN – Jytte Larsen g. Buch – Grethe – Palle Kristensen/Holm. Bagerst f.v.: – x – Bjørn Rasmussen – Peter Brunkel – John – Mogens Esmark – Henning – Poul Veilbæk – Steen Houlberg – Arne Hetner – lærer Preben Ejler Skerra. Giver: Palle Kristensen – på Facebook – pr. 20/1 2010). Også Giver: Bjørn Rasmussen ad Facebook af 1/7 2010 Bjarne Weyhe – og Bo Hedegaard Larsen (søn af Tonni Jørgensen – pr. 25/1 2013 (gtopp).

Udbred kendskabet til Arkivet.