ellebj1956-frb

Ellebjerg skole 1956 1. FB

Klasselærer: – Eigil Pallesen. Forrest f.v.: – Jan Ibsen – Jørgen Topp Lassen – Jan Petersen – Erland Jacobsen – Carl Christian Demolade. Anden rk. f.v.: – Henning Jacobsen – Keld Barrit Sørensen – Peter Jensen – Ole Thomsen – Kurt Walbum – x – Erik Stoltz – Tonny Sørensen. Tredje rk. f.v.: – Klaus NN – Jean Mathiesen – Ivan Jacobsen – Kurt Christensen – x – Tommy Andersen – Dan Sørensen – Gregers Kock. Bagerst f.v.: – lærer Eigil Pallesen – Flemming Meisel – Jørgen Jensen – Harly Jensen – Poul Jørgensen – Per Larsen – x – Flemming Robert Larsen. Giver: – Jørgen Topp Lassen – pr. 13/2 2012 (gtopp – red.) Redigeret, billede udskiftet 18/3 2013 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.