2019_09_09_16_42_28

Klasselærer: – Mogens Skjolding.
Forrest f.v.: – Mia Oppermann – x – x – x – x – x.
Anden rk. f.v.: – Frk. Jørgensen – Ole NN – x – x – Randi Høgsberg – x – Lillian Jørgensen – John Holm – Mogens Skjolding.
Bagerst f.v.: – x – x – Brian NN – Bent NN – John Skov Larsen – x – Rene Kreutzfeldt – Helge Simonsen – x.

Skriv et svar