2019_09_16_15_43_46

Ellebjerg skole 1961 7ay

Klasselærer: Mogens Skjolding.

Forrest f.v.: – Ivan Bo – Bent Andersen – Keld Olesen – Sven Joensen – Edwin Jensen – Bent Jensen.
Anden r.k.: – Liselotte Jacobsen – Kirsten Kristensen – Alice Øhlenslæger – lærer Ruth Frederiksen – Majbritt Westergård – Gitte Sørensen.
Tredie rk. f.v.: – Lone Olsen – Anne Lomborg – Lis Worm – Conny Jensen – Birthe Jensen.

Bagerst f.v.: – Per Hansen – Erling Larsen – Keld Heineke – Pter Frost – John Andersen – Mogens Hansen – Carsten Petersen – Ib Kristensen – lærer Mogens Skjolding.

Giver Mogens Skjolding til Arkivet 19/8 2018. Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar