7bv 1963

Ellebjerg skole 1963 7bv

Klasselærer: K.V. Hansen

Forreste række fra venstre:
Majbritt Andersen , Christa Schrøder , Peter Kvist Jørgensen , Kirsten Groth Petersen, Yvonne ?
2. Række forrest fra venstre:
Anne Schandorff, Karin Duus, Jeannie Wulff Andersen , K.V. Hansen , Vibeke Nielsen , Lis ?, Mette ?, Jette Hall.

3. Række fra venstre:
Charlotte Hanmann, Janne Stær Nielsen, Alice ?, Pia Mortensen , Jette Poulsen , Lisbeth ?, Birgit Kristensen , Karin Nordklint.
Bagerste række fra venstre:
Victor Schmidt, Kent ?, Eigil Kristensen, Bjarne Andersen, John Kirchner, Bente Kold Jensen.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar