Ellebjerg skole 1961 7ay

Ellebjerg skole 1961 7ay

Klasselærer: – Mogens Skjolding.

Forrest f.v.: – Ivan Bo – Bent Andersen – Keld Olesen – Sven Joensen – Edwin Jensen – Bent Jensen.

Anden rk. f.v.: – Liselotte Jacobsen – Kirsten Kristensen – Alice Øhlenslæger – Ruth Frederiksen – Majbritt Westergård – Gitte Sørensen.

Tredie rk. f.v.: – Lone Olsen – Anne Lomborg – Lis Worm – Conny Jensen – Birthe Jensen.

Bagerst f.v.: – Per Hansen – Erling Larsen – Keld Heineke – Peter Frost – John Andersen – Mogens Hansen – Carsten Petersen – Ib Kristensen – Mogens Skjolding.

Giver: Mogens Skjolding i arkivet 19/8 2018.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar