Ellebjerg skole 1969 9v

Ellebjerg skole 1969 9v

Klasselærer: – Bente Christiansen.

Forrest f.v.: – Tommy Rasmussen – Hanne Elene Rasmussen – Niels Erik Kristensen – Birgit Hansen – Frank Hjorhøj – Winnie Hansen.
Bagerst f.v.: – Leif Olsen – Gitte Christiansen – June Thomsen – Benny Starup – Erik Thomsen – Lene Bredvig – Anelise Rasmussen – Lene Petersen.
Giver: Mogens Skjolding til Arkivet 19/8 2019. Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar