7ellebj1948-1f

Ellebjerg skole – 1f 1948 Klasselærer: – Else Boytler f. Rasmussen. På billedet – forr.tv: – x – Leif Sørensen – Leif Petersen – Geert E. Petersen – x. 2.forr.rk.tv: – Margot Andersen – Aase B. – Hanne Mortensen – Lis Astrup Christensen – Lis Jensen (“K)ugo” ?) – Irving Larsen – Freddy NN. 2.bag.rk.tv: – Sannie NN – Tonny NN – Kjeld Rasmussen – Freddy Andersen – x – Alice Oppelstrup ? – Ruth Pedersen – Tove NN – Kâthe Thomsen – Gerner NN. bag.tv: – Nina NN – Maiken Andersen – Lis Halvorsen – Aase Ruud Nielsen – Poul Bechgaard Jensen – x – Lis Pedersen – John Thomsen – Vivian Larsen – Niels A. Olsen – Læreren. (tekst sfa Geert E. Petersen & Niels A Olsen – pr. 20/9 2010).

Udbred kendskabet til Arkivet.