ellebj1972-6x

Ellebjerg skole 1972 6x.

Klasselærer: Kaj Gadegård.

Forrest f.v.: – Henrik Dam Larsen – Michael Nielsen – Hanne Petersen – Jonna Madsen – Jette Købke – Henrik Nielsen.

Anden rk. f.v.: – Torben Christoffersen – Bjarne Svendsen – – Peter Erngart – Henrik Larsen – Tina Rasmussen – Lena Rasmussen – Kaj Gadegård.

Bagerst f.v.: . Mogens Dall – Jan Sørensen – Lars Nielsen – Per Hansen – Lone Hansen – Lone Madsen – Anne Sørensen – Jeannie Nielsen – Jeanne Rasmussen.

Giver: Mogens Skjolding i Arkivet 19/8 2019 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.