Ellebjerg Skole i 50’erne

På udflugt med Ellebjerg skole til Zoo.

Giver: Ruth Nielsen
Web: Søren Sol Meyer

Disse to smalfilm har Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv modtaget af folkeskolelærer Ruth Nielsen.
Ruth – som den afholdte lærerinde blev kaldt blandt sine elever –  var folkeskolelærer på Ellebjerg skole i en menneskealder.


OBS! Hvis du – kære læser – kan tilføje med oplysninger om disse film, er du velkommen til at kontakte vores arkiv.


Filmene er  fra de første udflugter arrangeret for alle eleverne på Ellebjerg skole i starten af 50’erne og 60’erne.
Det var fast kutyme gennem mange år, at samtlige elever på skolen en sommerdag gik i samlet trop fra Ellebjerg skole gennem Vestre Kirkegård over Carlsbergbroen gennem Søndermarken for til sidst at ende  i Zoologisk Have.
Turen til Zoo blev efterhånden til en årlig fast og tilbagevendende begivenhed.

Smalfilmene indeholder klip fra Ellebjerg skole, hvordan det var at starte i første klasse, turen til Zoologisk Have, en Bornholmer tur samt et lærerbesøg på Kirsebærhavens skole i Valby.

Lidt om Ellebjerg skole.

Ellebjerg skole.

12. januar 1950 var der stor fest på P. Knudsens Gade i Københavns sydhavnskvarter. Anledningen var Københavns kommunes indvielse af en for datiden fremragende flot og moderne skole med navnet Ellebjerg. Den var tegnet af arkitekten Povl Baumann, som her føjede endnu en perle til kæden af eminente projekter med Københavns kommune som bygherre.


Minnie  Gaspari skriver i Ellebjerg skoles jubilæumsskrift 1950-2000.

Under krigen steg børnetallet kraftigt i Sydhavnskvarteret, og Bavnehøj Skole havde ondt ved at rumme alle de skolesøgende, selv om der på et tidspunkt blev bygget to nye barakker ved siden af de allerede eksisterende. Da krigen var forbi, besluttede magistraten derfor, at der skulle bygges en ny skole, og den skulle ligge i P. Knudsensgade.

I 1946 påbegyndtes byggeriet, og planen var, at en fløj af skolen skulle stå klar til ibrugtagning efter sommerferien 1948. Der blev derefter dannet klasser, skrevet skemaer, ansat lærere og konstitueret en midlertidig inspektør; men 12. august, da ferien var forbi, manglede der endnu en del indvendigt arbejde.

Først 4. oktober 1948 kunne vi få lov at flytte ud til “Den ny skole i P. Knudsensgade”, som navnet på skolen blev de første par år.

Det blev, trods byggerod og -larm, en hyggelig lilleskole med kun 1., 2. og 3. Klasser og 10 – 11 lærere plus en inspektør. Der var ganske vist primitive forhold. I en del af stueetagen havde skolebetjenten m. familie sin bolig. På I. etage var et lokale – med en primitiv skillevæg – delt op i lærer-værelse og inspektørens kontor, og på 2. etage blev et klasseværelse anvendt til både sanglokale og gymnastiksal. Når alle elever skulle samles, f. eks. til juleafslutning, foregik det på den lan-ge gang. I gården var der heller ikke megen plads. Når klokken lød – og det var i begyndelsen kun en mælkeklokke, som en elev løb rundt med, stillede eleverne op klassevis, to og to, og stille listede de op ad trapperne. Ja, stille, for ved indgangen stod ofte skolebetjent Jensen og så bister ud (han og hans kone var daglig irriterede over børnenes ,støjen i gården). Blandt de mindste elever gik rygtet, at skolebetjenten havde et fængsel i kælderen, hvor de uartige elever blev anbragt. Denne ide fik daglig næring, når de fra indgangsdøren kiggede ned ad trappen og så et mørkt hul, for hvilket der var slået et par brædder.

Et års tid efter var lokalerne i den anden fløj blevet færdige, og en del større klasser kom en efterårsdag vandrende fra Bavnehøj, slæbende og trillende med bøger og undervisningsmaterialer. Igen en mærkedag i skolens historie.

Endelig 12. januar 1950 kom den store dag, da skolen var helt færdig, og den officielle indvielse kunne finde sted. Der var den dag et frygteligt vejr, bidende koldt og forrygende snestorm, men de fleste – gæster såvel som hjemmehørende – nåede frem. Der blev holdt mange taler og udtalt mange gode ønsker for skolen, som nu fik sit blivende navn: Ellebjerg Skole.

OBS! Hvis du – kære læser – kan tilføje med oplysninger om disse film, er du velkommen til at kontakte vores arkiv.


Udbred kendskabet til Arkivet.