ellebj1961-av

Ellebjerg skole 1961 6av

Klasselærer: Ib Olsen På billedet – forr.tv: – Frank Nielsen – Per Samuelsen – Kim NN – Bendt Nielsen – Erik Larsen – Finn Nielsen. 2.forr.rk.tv: – Else Marie NN – Eva Hansen – Lisbeth Madsen – Lone NN – Helen Hecht – Hanne Johannesen – Laila Kristensen – Jette Christiansen.
2.bag.tv: – lærer Ib Olsen – Marianne Christiansen – Anne Marie “Susser” Arvad Olsen – Anita NN – Jette Thomsen – Inge Hansen – Pia Frost – Mia Pedersen – Aase Sass. B
ag.tv: – Poul-Erik Thomsen – Gunnar Christensen – Erling Petersen – Teddy Nielsen – John Nielsen – Fritz Emanuelsen -Einar Veilbæk – Erland Olsen. (tekst som følge af mail fra Anne Marie Olsen gift Topp Lassen – pr 17/8 2010) .

Udbred kendskabet til Arkivet.