Ellebjerg skole 1v 1960

Ellebjerg skole 1960 1v

Klasselærer Henry Rosenfeldt

Første række fv:
– Bente Olsen – Birgit – x – Mona – x – Vivi Hansen

Anden række fv: Grete (Blom ?) – Marianne – Hanne – x – Hjørdis NN – Annemette Kragh – x – x

Tredje række fv: Carsten – Peter Christiansen – Flemming ? – Preben (Bertelsen?) – Søren Mielche Madsen – John Jørgensen – Kaare Clemmensen – Kim Christoffersen

Bagerste række fv: x – Poul Erik Dinesen – x – Søren Pedersen – Heinrich Nielsen – Kim Møller

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar