40ellebj1952-1y

Ellebjerg skole – 1y 1952 Klasselærer: Christine Olufsen På billedet: forr.rk.fv: Benny “Kæmpe” Arne Andresen – Gunnar – Gert Topp – NN – NN – Preben Nielsen. 2.rk.fv: Birgitte Lise Lind – ?Lillian Olsen – Lene Louise Nielsen – Eva – NN – Åse – Jette Nielsen (gift Thomsen) – Nina Dorte Krøll – Flemming – Hanne Bræstrup. 3.rk.fv: Ingolf “Golle” Hans Larsen – Anne Borup Petersen (gift Baltzer) – Lillian Schwartz – Isa Tcherning Jensen – Anna Marie Addy Olsen – Ina Kruse – Karin Vita Jørgensen – Mona-Lisa olsen – Jørgen Ingstrup – ?Birte. bag.rk.fv: Mogens Bent Jensen – Bent Ove Petersen – Ole Eriksen – Arne – Jan Bech Andersen – Flemming Dan Heltø – Lizzi Sonja Bentzen – Alex Enehøj Brodersen – NN – Christine Olufsen

Udbred kendskabet til Arkivet.