45ellebj1954-1u

Ellebjerg skole – 1u 1954 Klasselærer: Else “Rasmine” Rasmussen Forrest f.v.: – Bent NN – Flemming Stensballe – Bjørn NN – Steen Jensen – Karl NN – Jan Chrisensen – x. Anden rk.: – x – x – x – x – x – Solveig NN – Jette NN – Jytte NN – x. Tredie rk. fv.: – x – x – x – x – x – Kirsten Nielsen nu Nefert – Erling NN. Bagerst f.v.: – Erik Køster – Vagn NN – x – Flemming Sloth? – x – Mogens “Mugge” NN – x – Palle Sørensen – Finn Henriques – lærer Else “Rasmine” Rasmussen.

Udbred kendskabet til Arkivet.