6ellbj1957-2å

Ellebjerg skole 1956 2å

Klasselærer: Eva Thomsen (gift Sanger). På billedet forr.tv: – Anne NN – Laila Jensen (giveren?) – Kirsten Jensen – Conni NN – Elsebeth – Lis Grethe Nielsen – x – Anne Grethe NN. midt.tv: – x – Kjeld Moskov – John Nielsen – Johnny Mikkelsen – Torben NN – Hans Jørgen NN – Jan Hede. bag.tv: – læreren – x – x – x – Jørgen Wiuff – Søree NN – x – Eilert NN – Svend NN. (tekstuddrag af Laila Middelboe på Facebook – pr. 14/2 2010).

Udbred kendskabet til Arkivet.