Ellebjerg skole 1963 5z

Ellebjerg skole 1963 5z

Klasselærer: – fru Henningsen.

Forrest f.v.: – Flemming NN – John Kristensen – Kim Wilsky – Ole M. Johansen – Jan Hansen.
Anden rk. f.v.: – Dorthe NN – Solveigh NN – Birthe NN -fru Henningsen – Kirsten Ilsø – Judith NN – Helle NN.
Tredje rk. f.v.: – Erik NN – Lone NN – Janne Bodin – Jeanne NN – x – Randi NN – Steen B. Laursen.
Bagerst f.v.: – Sten Axel – x – Henning Jørgensen -Jan Sørensen – Per NN – Tom Vedele – Søren Christensen.
Giver: Søren Stahlhut Christensn ad Facebook 27/12 2016. Indsat 27/3 2017 BjarneWeyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar