Ellebjerg skole 5v 1964

Ellebjerg skole 5v 1964

Klasselærer Henry Rosenfeldt

Første række fv: Annemette Kragh – Grete (Blom ?) – Birgit – Mona – x – Hanne (Henriksen?) – Maybritt – Marianne

Anden række fv: Kim Møller – Preben (Bertelsen?) – Søren Milche Madsen – Kurt Hansen – Kim Christoffersen – x – John Jørgensen

Bagerste række fv: Kaare Clemmensen – Poul Erik Dinesen – Leif Andreasen – Peter Christiansen – Søren Pedersen – Heinrich Nielsen – Dan (Joensen?) – Carsten

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar