Ellebjerg 2000-Klassetræf Real 1957 i 2000

Ellebjerg skole 2000-Klassetræf Real 1957

Forr. fv: – Hans Harbøll – Regin Zimmermann – Bent Stenkvist – Jørgen Ødegaard – John Thomsen – Geert E. Petersen – Jørgen F. Andreasson. 2.rk. fv: – Inge Steen Hansen – x – Annelise Søeballe – Kirsten Bøttern – Sonja Waast – Grethe Rasmussen – læreren. 3. rk. f.v.: – x – Alice Oppelstrup – Lisbeth Larsen – Gurli NN – Maiken Andersen – Annette Rasmussen – Inge Levin – Aase Ruud Nielsen. Bagerst f.v.: – Evelyn Larsen – Lis Astrup Christense – Hanne Skovgaard – Lis Halvorsen – Lis Larsen – Kâthe Thomsen – Hanne Mortensen.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar