Ellebjerg skole 1970 – lærere 001

Ellebjerg skole 1970 – Lærerstaben.

Forrest f.v.: – Birthe Jønsson – Henry Nielsen – Kamma Nathansen – Sven Christensen – Svend Ørnby – Sigurd Jacobsen – Bente V. Christiansen.
2. rk. f.v.: – Jon Michelsen – Ruth Lassen – Ruth Frederiksen – Hans Henrik Wiederquist – Ib Olsen – Dorrit Hagmann – fr. Langvad – fr. Bundgård Rasmusseen – Bodil Bergstrøm – Bent Brøgger Bjerregaard.
3. rk. f.v.: – Mette Kock Petersen – sy.pl. Karen Larsen – Stray Jørgensen – Lone Raker – Kib Brich – Curt Frederiksen – Benny Christiansen – K.V. Hansen.
Bagerst f.v.: – Henry Rosenfeldt – Susanne Christensen – Mogens Skjolding – Poul Mørch – Poul Malling – Eigil Pallesen – Minnie Gaspari – Gunnar Blicher Lassen – John Munthe Nielsen – Børge “Bøf” Eigil Jensen – Ålbæk Madsen.

Udbred kendskabet til Arkivet.