Ellebjerg skole 1978 – Lærere

Ellebjerg skole 1978 – Lærere

Forrest f.v.: – Ruth Nielsen – Poul Fenger – Bodil Bergstrøm – Anne Gisladottir – Ruth Frederiksen – Curt Frederiksen – Bent Petersen.

Anden rk. f.v.: – I.M. Jørgensen – Miriam Edelberg – Nanna Thomsen – Eigil Pallesen – J Ravn.

Tredje rk.f.v.: – Lise Elbirk – Anne Boberg – Jytte Pedersen – Bente Tonnesen – Kirsten Christensen – Inez Hansen – fru Sørensen – fru Kajser – Bente Madsen – Vang Ibsen.

Bagerst f.v.: – Jon Michaelsen – Ebbe Andersen – Jørgen Meinke – Bent Bjerregård – John Munthe – Ove Jespersen – Hanne Kold Andersen – Gerda Boye – Mogens Skjolding – Ib Ingvardsen.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar