Ellebjerg skole 1981 – Lærere

Ellebjerg skole 1981 – Lærere

Forrest f.v.: – Aneth Poulsen – Kamma Nathansen – Anne Gisladottir -Anna Bolvig – Helle Rasmussen – Lise Loft.

Anden rk. f.v.: – Birthe Kordqvist – Ruth Nielsen – Ove Jespersen – Anne Marie Søgård – Kib Birch – Regitze Munk.
Tredje rk. f.v.: – Bente Tonnesen – Bodil Bergstrøm – Sven Ørnby – Inger Barfod – Bente Vogt Christiansen – Kirsten Stevens – Inger Marie Jørgensen – Rolsted – Kurt.
Fjerde rk. f.v.: – Klaus Thimans – Niels Beckmann Petersen – Bente Madsen – Kirsten Munksgård – Finn Jensen – Arne Møller – Els Larsen -Iben Bohr – Gerda Bogø – Nanna Thiman.

Femte rk. f.v.: – x – Gay Christensen – Bent Larsen -Eigil Pallesen – Mogens Larsen – Jens Hemmingsen – Mgens Skjolding -Bert Pedersen.

Bagerst f.v.: – Henning Wilse – Jon Michaelsen – Poul Halberg – Grolsted – Bent Bjerregaard – Jørgen Meinke – Vang Ibsen.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar