Ellebjerg skole 1990 001

Ellebjerg skole 1990 – Lærerstaben.

Forrest f.v.: – Peter Effersøe – Annemette Steffensen – Kirsten Rasmussen – Eva Andrsen.
Anden rk. f.v.: – Nana Thiemann – fr. Rahana – Annette Buron – Bent M. Petersen – Ann Dorte Olsen – Lene Olsen – Kib Brich – Ingrid Eickworth.
Tredje rk. f.v.: – Ruth Lassen – Jytte Steffensen – Rene Ander – Henning Wiese – Claus Threnant – tandlæge – Kirsten Munksgård – Jørgen Meinke – Susanne Gert.
Fjerde rk f.v.: – Helle Eilsøe – Tina NN – Kaj Vejle-Len – Jytte Pedersen – Peter Hansen – Morgenstjerne – Mette Sørensen – Britta Karlqvist.
Bagerst f.v.: – Klinikass. – Kåre Landgren – Mogens Skjolding – Peter Schmidt – Eigil Pallesen – Hammer – Tommy Dandanel – Vang Ibsen – Grølsted

Udbred kendskabet til Arkivet.